Wibratory Logopedyczne

formujeme
jazyk

You have no items.

ksztaltujemy język
wysyłka w 24h za pośrednictwem kuriera lub poczty

doprava 24 h

Záruka

PJtherapeutic navrhuje

WORKSHOP Z APRAXIE ŘEČI

WORKSHOP Z APRAXIE ŘEČI

KRAKOV 13. – 14. ŘÍJNA 2017

Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorder

Renee tentokrát představí, jak aktivita z OPT (terapie orální pozice) s pomocí dotykové terapie a logopedických pomůcek, jako jsou trubičky a tvary pro léčbu apraxie ve spojení se sluchovým feedbackem a technikami založenými na zrakovém vnímání zlepšují zřetelnost řeči u osob s vývojovou apraxií řeči. 

Zde je základní přínos této příležitosti.

- téma, jakéještě nebylo!

 - sady pro terapii s pokyny v ceně workshopu (bez DVD),

 - opakování z OPT pro ty, kteří se školení v předcházejících letech nemohli zúčastnit, 

- simultánní tlumočení,

- odbornosti Renee: mimo jiné poruchy SI, Hanen Courses, NDT, TAMO, PROMPT!

- Z pověření TALK TOOLS se Renee zúčastnila kongresů americké asociace ASHA! American Speech-Language Asociation akredituje vzdělávací programy TALK TOOLS!

- catering, video registrace na zvláštním monitoru pro lepší zachycení detailů během cvičení a prezentace.

- prostředí mezinárodní společnosti TALK TOOLS,

- příležitost k zakoupení moderních pomůcek ze zámoří!

 

POZNÁMKA: pro osoby, které se zúčastní workshopu TALK TOOLS potřetí speciální stálá sleva v naší prodejně (doživotně)!
 

POŠLETE SVOU PŘIHLÁŠKU JEŠTĚ DNES!

POČET MÍST JE (dle požadavků TALK TOOLS) omezen.

REGISTRACE (uveďte fakturační údaje)

telefonická: 797171989

e-mailová: pjtherapeutic2@gmail.com

PROGRAM WORKSHOPU 

1. den

RANNÍ PROGRAM 8:30 – 12:00 HOD.

Úvod a diskuse o kurzu

Aktuální definice a poznatky týkající se apraxie řeči u dětí:

a)      Apraxie, dyspraxie, motorické plánování

Diagnostické rozdíly – diskuse

ODPOLEDNÍ PROGRAM 13:00 – 16:00 HOD.

Diskuse o přístupu Integrovaného programu terapie apraxie a podobných motorických poruch řeči u děti a o možných diagnostických scénářích:

a)      Senzorické deficity

b)      Deficity motorického plánování

c)       Dysartrie

Odpovědnost terapeuta při stanovení diagnózy a během terapie:

a)      Diagnóza senzorické oblasti, krmení, pozice a dovednosti motorického plánování

2. den

RANNÍ PROGRAM 8:30 – 12:00 HOD.

Úloha fonace jako základu napodobování zvuků a řeči:

a)      Různé metody učení fonace

Komponenty orální pozice v motorickém programu

Pomůcky/techniky přetváření orální aktivity při tvorbě zvuku

a)      Práce ve skupině při používání pomůcek a dotykově kinestetických manuálních nápovědí

ODPOLEDNÍ PROGRAM 13:00 – 16:00 HOD.

Hierarchie řeči: od snížené verbalizace přes napodobování ke komunikaci

a)      Skupinová práce

Od zvuku přes slabiky ke slovům

a)      Skupinová práce

Před a po (terapii):VIDEO a PŘÍPADOVÉ STUDIE

DISKUSE