JIGGLER ALIGATOR - 350 Kč

JIGGLER ELLIE - 350 Kč

- všechny jigglery jsou velmi užitečné při léčbě rotacismu, protože jejich
amplituda odpovídá pasivní vibraci jazyka během vyslovování hlásky r!