Přístroj pro oromotorická cvičenÍ ABILEX
- určen pro rehebilitaci oromotorických funkcí, je to inovativní pomoc

v terapii polykání a řeči u pacinetů
po mrtvicíh a operacích v oblasti dutiny ústí, hlavy a krku, pacintů po resekci nádorů v této
oblasti.

AKCE! -15%