Wibratory Logopedyczne

formujeme
jazyk

You have no items.

Privacy Policy

(This PRIVACY POLICY sets out how PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI uses and protects any information that you give when you use this website.)

Na našich webových stránkáchwebové stránky www.logopedicke.cz, wwwspeechtools.eu využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

 • Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje především pro následující účel:

 • Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací.

 •  Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost LOGOPEDICKE.CZ Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti LOGOPEDICKE.CZ jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Seznam zpracovatelů, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici zde.

Jak zajišťuje LOGOPEDICKE.CZ ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. LOGOPEDICKE.CZ má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI ul. CHODKIEWICZA 5, 43-600 JAWORZNO, nebo e-mailem zaslaným na adresu office@pjtherapeutic.com Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti LOGOPEDICKE.CZ.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti LOGOPEDICKE.CZ následující informace:

o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o    informace o účelech zpracování,

o    kategorie dotčených osobních údajů,

o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o    plánované době zpracování,

o   existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost LOGOPEDICKE.CZ za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracovávat. Opravu společnost LOGOPEDICKE.CZ provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

 • Omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 • Přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

 • Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti LOGOPEDICKE.CZ. V případě, že společnost LOGOPEDICKE.CZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Pro další informace se může zákazník obrátit na link 0048501472213 , od 8:00 – 15:00 hod a svá práva uplatnit písemně emailem na: office@pjtherapeutic.com

LOGOPEDICKE.CZ online shop is a PJtherapeutic’s division.

We are located in POLAND (MIDDLE-EAST EUROPE)

The address:

PJtherapeutic Piotr Jaworski

Ul. Chodkiewicza 5

43-600 Jaworzno

POLAND

EU VAT reg. number: PL 632-165-41-97

PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI may change this policy from time to time by updating this page.

Your PRIVACY is very important to us. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

We promise to:

 • Keep your data safe and private
 • Not to sell your data.
 • To give you ways to manage and review your marketing choices at any time.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address, phone and fax numbers
 • information required to sell and ship our products and service which is: residential and shipping address and VAT number (company)
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

Data we collect when you use our services.

 • Payment and transaction data for our products and service.
  This includes the amount, frequency, type, location, origin and recipients
 • Profile and usage data.
  This includes the security details you create and use to connect to our services. It also includes your settings and marketing choices. We also gather data from the devices you use (such as computers and mobile phones) to connect to our internet, mobile and telephone banking services.
  We also use cookies and other internet tracking software to collect data while you are using our websites or mobile apps.

What we do with the information we gather and for how long we keep it

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided when logged and added to NEWSLETTER (you will be asked to accept it).
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.
 • We will keep your personal information for as long as you are our Customer. We may keep your data for up to 10 years after you stop being  a Customer.

 • You can choose not to give us personal information.

 • If you choose not to give us this personal information, it may delay or prevent us from selling and shipping. It could mean that we cancel a product or service you have with us.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online. Our site is constantly updated to avoid any risk of theft.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at office@pjtherapeutic.com

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we are required by law to do so.

We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may check details of personal information which we hold about you. If you would like a copy of the information held on you please write to office@pjtherapeutic.com

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

You can choose not to give us personal information.

If you choose not to give us this personal information, it may delay or prevent us from selling and shipping. It could mean that we cancel a product or service you have with us.

You can contact us if you are unhappy with how we have used your personal information at office@pjtherapeutic.com

Withdrawal of consent

You can withdraw your consent at any time (using your personal data / using your email address for mailing and marketing purposes). Please contact us at: office@pjtherapeutic.com if you want to do so.

If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. If this is so, we will tell you. Please refer to - Data privacy right

Incorrect data

You have the right to question any information we have about you that you think is incorrect. We’ll take reasonable steps to check this for you and correct it.

If you want to do this, please contact us at office@pjtherapeutic.com . Or you can call us on 0048 797171989 or 0048501472213.

You can get a copy of all the personal information we hold about you in digital or paper form!

Data privacy rights

The ‘right to object’ - you can object to us keeping or using your personal information.

The "right to be forgotten’ - you can also ask us to delete, remove, or stop using your personal information if there is no need for us to keep it in any time! To do so please contact us at office@pjtherapeutic.com . Or you can call us on 0048 797171989 or 0048501472213.

webové stránky www.logopedicke.cz, wwwspeechtools.eu

Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

 • Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje především pro následující účel:

 • Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací.

 •  Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost LOGOPEDICKE.CZ Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti LOGOPEDICKE.CZ jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Seznam zpracovatelů, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici zde.

Jak zajišťuje LOGOPEDICKE.CZ ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. LOGOPEDICKE.CZ má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI ul. CHODKIEWICZA 5, 43-600 JAWORZNO, nebo e-mailem zaslaným na adresu office@pjtherapeutic.com Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti LOGOPEDICKE.CZ.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti LOGOPEDICKE.CZ následující informace:

o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o    informace o účelech zpracování,

o    kategorie dotčených osobních údajů,

o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o    plánované době zpracování,

o   existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost LOGOPEDICKE.CZ za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracovávat. Opravu společnost LOGOPEDICKE.CZ provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

 • Omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 • Přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

 • Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti LOGOPEDICKE.CZ. V případě, že společnost LOGOPEDICKE.CZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Pro další informace se může zákazník obrátit na link 0048501472213 , od 8:00 – 15:00 hod a svá práva uplatnit písemně emailem na: office@pjtherapeutic.com

 

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.