Wibratory Logopedyczne

formujeme
jazyk

You have no items.

Pořádáme školení pro logopedy a rodiče dětí s vadou řeči

Pořádáme školení pro logopedy a rodiče dětí s vadou řeči

PJtherapeutic pořádá workshopy zaměřené na instruktáž a metody práce s logopedickými vibrátory a dalšími moderními terapeutickými pomůckami.

U větších objednávek v prodejně (od 6 tis. PLN) je instruktáž zdarma; cesty delší 70 km s úhradou cestovních nákladů.

1. ZÁKLADY TERAPIE ORÁLNÍ POZICE (OPT) podle TALK TOOLS pomocí moderních pomůcek – počet hodin dle dohody

Cílem workshopu je mimo jiné:

  1. Seznámit účastníky s některými aspekty rozvoje jazykových dovedností.
  2. Naučit základy diagnostiky pacientů s poruchami řeči a jazyka a představit nezbytné diagnostické a terapeutické pomůcky.
  3. Představit základy integrovaného programu logopedické intervence OPT s implementací trubiček, Z-vibe, čelistních tyčinek apod.

  4. Předložit základy pro identifikaci poruch a oromotorických deficitů, polykání a řeči u různých skupin pacientů a diagnostiky motorických deficitů ve funkcích dolní čelisti, rtů a jazyka.

PROGRAM obsahuje následující problematiky:
1. OPT a jiné terapeutické programy založené na fyzioterapeutickém modelu

2. Teoretické ZÁKLADY OPT, definice motorického plánu

3. Příjemce terapie

4. Nezbytné podmínky pro zlepšení zřetelnosti řeči

5. Cíle OPT

6. Diagnostický model se zřetelem na krmení

7. Terapeutické a diagnostické pomůcky:mimo jiné čelistní tyčinky, hierarchie fléten, pomůcky pro elevaci a lateralizaci jazyka v strukturálně funkční hierarchii, model: dolní čelist-rty-jazyk.

8. Krmení jako součást programu OPT

2. MODERNÍ LOGOPEDICKÝ WORKSHOP počet hodin 2-3 dle dohody

I. Diagnostické pomůcky a zařízení

II. Cvičení síly a stability dolní čelisti na čelistních tyčinkách a trubičkách a na stabilizátoru dolní čelisti

III. Logopedické špátle

IVSpecializované pomůcky, mimo jiné přehled pomůcek pro terapii apraxie a dysartrie

V. Logopedické vibrátory

a) Příklady cvičení pomocí vibrační masáže

b) Používání logopedických vibrátorů v terapii rotacismu

VI. Flétny, píšťalky a slámky – hierarchie pohybu

Na programu školení mimo jiné:

- diagnostika a terapie dolní čelisti pohledem odborníků z Talk Tools;

- pomůcky sloužící k terapii bočního sigmatismu souvisejícího s dysfunkcemi dolní čelisti;

- metody používání logopedických vibrátorů v terapii;

- přehled špátlí do vibrátorů Z-vibe;

- ukázka terapie metodou Ora light;

- přehled pomůcek pro procvičování sání, kousání a žvýkání.

3. ZÁKLADY TERAPEUTICKÉHO KRMENÍ (max. 5 vyučovacích hodin):

1. Souvislost mezi krmením a řečí

2. Strukturálně funkční aspekty související s vývojem

 3. Rozvoj dovedností souvisejících s krmením a polykáním

4. Faktory ovlivňující výživu a krmení – senzorické, dietetické, potravinové alergie

5. Biomedicínské teorie autismu v kontextu krmení

6. Důsledky chyb při krmení u pacientů s Downovým syndromem

7. Příklady diagnostických řešení z USA (SOMA, Boshart a jiné)

8. Příprava a použití anamnézy

 

JAK TO DĚLají v TALK TOOLS?

1. Diagnóza: související s každodenním krmením, oromotorická, faktory neuromuskulární

2. Slámky, lžičky a hrnky jako diagnostické a terapeutické pomůcky v metodice TALK TOOLS

3. Kdy potřebujeme procvičovat stabilitu dolní čelisti – opakování z OPT

4. Pevná tělesa – polohování a hierarchie žvýkání.

5. Infadenty, NUKI a Z-vibe jako pomůcky vhodné v terapii krmení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Nabídky lze spojovat, např. WORKSHOPY Z OPT s prezentací pomůcek, cena je pak stanovena individuálně.

2. Cesty nad 100 km od sídla PJtherapeutic s úhradou cestovních nákladů.

3. PJtherapeutic zajišťuje školicí materiály a diplomy, vlastní projektor a plátno.

4. Náklady za pronájem místnosti, případně catering, hradí pořadatel.

5. Jednorázově max. 35 osob na workshopu.

6. Pořadatel zajišťuje flipchart a souhlas účastníka k předvádění a provádění cvičení.